Рехабилитация след инсулт в хоспис или друго здравно заведение?

Рехабилитация след инсулт в хоспис или друго здравно заведение?

Рехабилитация след инсулт Рехабилитация след инсулт в хоспис или друго здравно заведение? Инсултът е една от водещите причини за дълготрайно увреждане на възрастните, който засяга една голяма част от възрастните хора в България. Самата дума “инсулт”...