След инсулт – грижи, рехабилитация и възстановяване

След инсулт – Хоспис Филаретова Варна приема пациенти в състояние след инсулт за рехабилитация (медицинска и социална), грижи и възстановяване

след инсулт

Комплексни грижи след инсулт

 • Следене на основните жизнени показатели /кръвно налягане,  пулс, дишане, температура/ и медикаментозното им коригиране на стойностите при необходимост.
 • Профилактика против декубитус – обтриване на застрашените зони на тялото ежедневно.
 • Превръзки на декубитални рани – при наличие на такива
 • Профилактика против застойни промени в белия дроб – потупване, аспирации /при невъзможност от откашляне/ , вибромасажи
 • Профилактика против поява на уринарни инфекции – следене количеството на приетите и отделени течности в организма .
 • Грижи за чистотата на тялото и косата – къпане, смяна на дрехите и бельото, ежедневни тоалети и обтриване с гъба и сапун.

След инсулт медицинската рехабилитация включва:

 • Масажи на засегнатите крайници и лимфодренажи /при необходимост/
 • Активни и пасивни движения
 • Криотерапия
 • Електростимулаций
 • Вибромасажи
 • Инхалации
 • Обучение за прохождане и стабилизация на тялото
 • Логопедотерапия

 

Социалната рехабилитация включва:

 • Обучение на пациента в живот след инсулта.
 • Осигуряване на комфорт на духа и съзнанието с цел преодоляване на стреса от преживяния инсулт и евентуални физически поражения от него /инвалидизацията/.
 • Оказване на съдействие и напътствия за осигуряване на помощни средства /инвалидна количка, комбиниран стол за баня и тоалетна, антидекубитален дюшек, проходилка, бастуни и др./
 • Помощ при подготовка на документи за ТЕЛК – комисия.
 • Помощ при необходимост от правни консултации /нотариус, адвокат/ на близките на пациента.
 • Обучение на близките на пациента при изписване – обучение в грижи и търпение.

 

Какво трябва да знаем?

след инсулт рехабилитация

Рехабилитация след инсулт е най-резултатна през първите шест месеца от началото на заболяването!

Рехабилитация след инсулт е най-резултатна през първите шест месеца от началото на заболяването. Макар че и до първата година могат да се очакват положителни промени относно двигателния дефицит, придвижването и самообслужването на болните. След този период поддържащата роля на кинезитерапията е от не по-малко съществено значение. Тя е насочена към повлияване на начина на живот на болните чрез изработване на компенсаторни поведенчески реакции. Особено внимание изисква рехабилитацията на горния крайник, който в повечето случаи се възстановява по-бавно и по-трудно, особено на фините движения, в сравнение с това на долния крайник.

 

 

 

 

За информация от Хоспис Филаретова относно цени и настаняване обадете се на 0878290392